Van een netwerk naar thuiswerken

Het internet wordt vaak een wonder genoemd dat veel mogelijkheden tot stand heeft doen komen. Een echt wonder is het niet. De Amerikaanse onderzoekers die werkten aan ARPA wilden een manier ontwikkelen waarop verschillende onderzoekers met elkaar konden communiceren, zodat de resultaten sneller bekend gemaakt konden worden onder elkaar. Op het moment dat de normale mensen gebruik konden maken van het internet, was er pas behoefte aan een wonder. Het netwerk was sterk, maar kon de grote gegevensstromen niet langer verwerken. Opnieuw kwam er onderzoek, en het netwerk werd uitgebouwd tot het fenomeen dat we nu kennen. Een fenomeen dat het mogelijk maakt om vanuit huis te gaan werken.

homenetwork

Mailservers en websites

Het netwerk begon als een manier om onderzoeksresultaten uit te wisselen onderling. Deze doelstelling werd bereikt door een manier te ontwikkelen waarop berichten verzonden konden worden, door middel van e-mail. Uiteindelijk zou dit verder ontwikkeld worden naar een netwerk waarbij websites gebruikt konden worden om contact te leggen en informatie te delen met andere mensen op het netwerk.

Deze stap ligt onderhand al ver achter ons. Onderhand zijn we zover gekomen dat er tegelijkertijd gewerkt kan worden in eenzelfde bestand of eenzelfde programma, zonder dat de mensen hierbij aanwezig moeten zijn in dezelfde ruimte, stad of land. Het is daarmee ook mogelijk geworden om vanuit huis te werken voor een onderneming en dit biedt bepaalde mogelijkheden. Vooralsnog zijn het voornamelijk experimenten die gehouden worden. Echt groots is het nog niet opgezet en dit heeft onder andere te maken met veiligheid en vertrouwen. Toch zijn er meer mensen dan ooit die vanuit huis werken. Zij werken alleen niet voor een onderneming, maar hebben een bedrijf zelf.

Kleinere bedrijven

Wanneer er gekeken wordt naar het grote internet, dan worden vooral grote bedrijven genoemd. Bedrijven zoals Microsoft en Google, maar waar het internet pas echt veel punten mee heeft weten te scoren, is dat het gezorgd heeft voor een enorme bedrijvigheid op een veel kleinere schaal. Onder aan de ladder staan duizenden kleinere bedrijven die door één of twee personen gedraaid worden, en zij verdienen hun brood met het internet. In veel gevallen zijn dit freelancers, maar besef je goed dat een bedrijf als Google ooit ook begonnen is met twee studenten die een idee hadden, en dit uit wilden werken. Ook Facebook begon als een minimale onderneming, en is tegenwoordig één van de best verdienende bedrijven op het internet. Het internet beloofde gouden dromen, en voor de mensen die een goed idee hadden, kwamen deze dromen ook daadwerkelijk uit. Aan de andere kant van de spiegel staan overigens wel duizenden bedrijven die ook een droom hadden, die ook hard werkten, maar die het idee zagen falen.