Van ARPA naar het internet van vandaag

Het internet begon al op een zeer vroeg moment als een idee. Dit idee valt onder ARPA, Advanced Research Projects Agency, dat vanuit Amerika opgezet werd. De periode van 1957 tot 1972 wordt gezien als het grondleggen van de mogelijkheden, om vervolgens ontwikkeld te worden tot het internet, welke fase in 1982 afgerond is. Na deze fase ontstaat uiteindelijk het wereldwijde web waarop steeds meer mensen aangesloten zullen worden, en wat uiteindelijk ervoor zal zorgen dat het internet de maatschappij over kan nemen, om een iets overdreven stellingname in te nemen.

arpanettitle

De rol van de Sputnik

In 1957 zit Amerika midden in de Koude Oorlog. De wapenwedloop is veranderd in een ruimterace waarbij Eisenhower en het Kremlin beide aankondigen om een satelliet de ruimte in te schieten. Op het moment dat de Amerikanen nog aan de tekentafel zitten, komt het bericht binnen dat de satelliet van de Russen al rond de aarde zweeft. De Amerikanen zijn verrast, en worden bang. Hoe is het mogelijk dat de Russen de Amerikanen voor kunnen zijn? Direct wordt er budget vrijgemaakt om ARPA op te richten. De enige doelstelling van dit orgaan is het voorkomen dat de Russen nogmaals de Amerikanen kunnen verrassen door iets te doen dat niet verwacht werd.

ARPA loopt echter al snel tegen een probleem aan. ARPA besteedt veel onderzoek uit aan verschillende ondernemingen en facilititeiten. Het blijkt echter een hels karwei om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen de informatie krijgen die naar voren komt tijdens de onderzoeken. Er wordt besloten dat er gewerkt moet worden aan een systeem waarmee informatie sneller en makkelijker gedeeld kan worden tussen de verschillende onderzoekers. Je voelt het al aankomen: Hier worden de eerste stappen gezet in de richting van het internet. De snelheid waarmee dit project slaagt, is duizelingwekkend. In 1971 zijn er al 23 computers op een netwerk aangesloten die met elkaar kunnen communiceren.

Direct problemen

Dit netwerk wordt een groot succes, maar na de meerdere demonstraties blijkt dat het aantal gebruikers snel stijgt en er veel data verzonden wordt via het netwerk, waar het niet op berekend is. Binnen de kortste keren wordt er opgeroepen tot meer onderzoek en DNS wordt als oplossing gevonden, samen met een programmacode die door alle computers ondersteund moet worden. Het resultaat is binnen de kortste keren te merken, er kunnen meer computers aangesloten worden op het netwerk, en het netwerk kan grotere verkeersstromen aan op hetzelfde moment.

Dit is het moment waarop ook de computers verbeterd worden, en de mogelijkheden expansief toenemen. De ontwikkelingen van het internet vallen hier samen met nieuwe mogelijkheden om snellere computers te maken, en betere hosts. De jaren hierna is nog veel onderzoek nodig, maar aangezien de basis stevig staat en werkend bevonden is met duizenden computers tegelijkertijd, is duidelijk dat de onderzoekers een knap staaltje werk geleverd hebben, wat allemaal begonnen is met de dreiging van de Russische Sputnik I.