De geschiedenis van het internet

imagesHet internet is een redelijk nieuw fenomeen. Het eerste .nl domein werd geregistreerd in 1986 en in de laatste decennia is er veel gebeurd. De eerste aanloop richting het internet komt uit de Koude Oorlog waarin de wapenwedloop tussen de Sovjets en de Amerikanen ervoor zorgde dat er snellere communicatie mogelijk was. De Amerikanen ontwikkelden ARPA en na veel tussenstappen zijn we terechtgekomen bij het internet zelf. Kan er al gesproken worden over de geschiedenis van een ontwikkeling die zo revolutionair is?

Is er al een geschiedenis van het internet?

Laten we direct duidelijk zijn. De opkomst van het internet is geen revolutie te noemen. De term wordt te vaak gebruikt, maar het internet voldoet niet aan de voorwaarden van een revolutie. Wanneer we de jaren ’80 als beginpunt rekenen, heeft het meer dan 20 jaar geduurd voordat het internet de maatschappij echt grondig veranderd heeft. Een revolutie is een snelle ommezwaai in de dagelijkse gang van zaken en het internet heeft daar teveel tijd voor nodig gehad. In de eerste instantie was het internet niet eens voor iedereen toegankelijk, en de eerste echt grote spellen, websites en webwinkels kwamen pas veel later.

We kunnen echter wel spreken over de geschiedenis van het internet. Dat gaat niet langer om de leeftijd van het fenomeen, maar alle stappen en ontwikkelingen die gezet zijn sinds dat het internet toegankelijk werd voor de eerste personen. Er zijn ontzettend veel veranderingen geweest, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstonden. Uiteindelijk zouden deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat het internet de wereld zou veranderen. De mogelijkheden die geboden worden door het internet, zorgen er op dit moment al voor dat we eigenlijk niet eens meer het huis uit hoeven om cadeaus te kopen, om diensten te bestellen, om geld lenen bij een bank, om casino te spelen, om boodschappen te doen, etc… .. Of dit een wenselijke factor is, is nog maar de vraag uiteraard.

social-media-2-1

Het doel van deze website

Op deze website willen we wat meer inzicht geven in de verschillende ontwikkelingen die we de laatste jaren doorgemaakt hebben. Hoe was het mogelijk dat het internet zo explosief zou groeien en wat zijn de gevolgen geweest voor de maatschappij? Welke mogelijkheden hebben we tegenwoordig en hoe kunnen we deze het beste inzetten? Wat zijn de echt grote ontwikkelingen die ervoor gezorgd hebben dat de doorstoot van het internet zo gemakkelijk plaats kon hebben, ondanks alle tegenstand vanuit bepaalde maatschappelijke groepen?

Ook willen we hier een licht werpen op de voordelen en de gevaren van het internet, samen met de grotere websites die gebruikt worden op het internet. Wat is de plaats van Google, welke mensen werken er op het internet en hoe zorg je ervoor dat je zo weinig mogelijk risico loopt wanneer je lekker aan het surfen bent op het internet? Op deze manier hopen we jou een handvat te kunnen geven waarmee je meer weet van de ontwikkelingen en het internet zelf, zodat je meer gebruik kunt maken van de voordelen, en de gevaren beter kunt herkennen.